อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 บันทึกกิจกรรมลงในใบงานที่จะนำไปทำกับคุณพ่อที่บ้านของแต่ละคน
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำรูปคุณพ่อมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ตกแต่งการ์ดและเขียนคำอวยพร ให้คุณพ่อด้วยตนเอง
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมกันออกแบบบัตรอวยพร ให้คุณพ่อของตน

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์บัตรอวยพรให้คุณพ่อ ด้วยวัสดุต่างๆของเนเน่ ริว มังกร โอโซน และเน็น
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเล่นบทบาทสมมตินำบัตรอวยพร และของขวัญให้คุณพ่อ
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์บัตรอวยพรให้คุณพ่อด้วยวัสดุต่างๆของอันปัน มินนี่ ไดมอนด์ เซ็น โบอิ้งและปัถย์
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆถ่ายรูปกับผลงานประดิษฐ์ของขวัญ ให้คุณพ่อของตน

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์บัตรอวยพรให้คุณพ่อด้วยวัสดุต่างๆของมายด์ กะทิและไนซ
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆถ่ายรูปกับผลงานประดิษฐ์ของขวัญ ให้คุณพ่อของตน
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการออกแบบบัตรอวยพรให้คุณพ่อของตน
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการออกแบบบัตรอวยพรให้คุณพ่อของตน

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 การ์ดใส่ลงในซองจดหมายและติดแสตมป์ ด้วยตนเอง
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 นำบัตรอวยพรใส่ซองจดหมาย ติดสแตมป์ก่อนนำไปส่งทางไปรษณีย์
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 นำส่งให้กับบุรุษไปรษณีย์เพื่อส่งถึงคุณพ่อทางไปรษณีย์
บัตรอวยพรไปส่งให้คุณพ่อทางไปรษณีย์

BACK TO TOP