อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเดินไปพร้อมกับผู้ปกครองและเดินอย่างระมัดระวัง รู้จักป้องกันตนเองได้
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยดูแลพาเด็กๆเดินชมสัตว์ต่างๆอย่างระมัดระวัง
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เข้าชมที่อยู่อาศัยของนกเพนกวินอย่างใกล้ชิดได้รู้ว่านกเพนกวินกินปลาเป็นอาหารและอาศัยอยู่ในที่มีความหนาวเย็น
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้เห็นความเป็นอยู่ของนกเพนกวินและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เข้าชมที่อยู่อาศัยของฮิปโปโปเตมัสได้รู้ว่าเป็นสัตว์บกแต่ชอบอยู่ในน้ำตอนกลางวัน
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กถ่ายรูปร่วมกันหลังจากดูโชว์แมวน้ำ
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ชมที่อยู่อาศัยของชะนีได้รู้ว่ามีรูปร่างคล้ายกับลิงและได้สำรวจอักษรเบรลล์ของคนพิการทางตาด้วย
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สังเกตที่อยู่ การกินอาหารของช้าง โดยมีวิทยากรอธิบายถึงความแตกต่างของช้างแอฟริกาและช้างเอเชียให้ฟัง

  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เข้าชมที่อยู่อาศัยของจระเข้สังเกตรูปร่างและการเคลื่อนไหว
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กสังเกตนกฟลามิงโกอย่างใกล้ชิด
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจจระเข้ที่สต๊าฟไว้สังเกตรูปร่างลักษณะและฟังข้อมูลที่ติดอธิบายไว้
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 คุณพ่อของมาโต้ช่วยอ่านข้อมูลของนกฟลามิงโกให้เด็กๆฟัง

  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ชมที่อยู่อาศัยของหมีและปฏิบัติตนได้ในขณะเข้าชม
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้สังเกตกิริยาท่าทางของหมีหมา
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ชมที่อยู่อาศัยของช้าง สังเกตการกินอาหาร และการเคลื่อนไหว
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กทำท่าทางของจระเข้กำลังนอนอ้าปาก

  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ชมที่อยู่อาศัยของยีราฟ การเคลื่อนไหวท่าทางการกินอาหาร เป็นต้น
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สังเกตลักษณะของจระเข้จำลองอย่างใกล้ชิด
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กสำรวจโครงกระดูกของยีราฟและร่วมถ่ายรูป
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ถ่ายรูปพร้อมกันหลังการแสดงโชว์แมวน้ำเสร็จและได้เดินชมสำรวจสัตว์ชนิดต่างๆเพิ่มเติม จากนั้นเตรียมตัวกลับโรงเรียนอย่างปลอดภัย

  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองและเด็กๆถ่ายรูปร่วมกัน ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา )ไว้เป็นที่ระลึกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

BACK TO TOP