อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติการใส่บาตรให้พระสงฆ์ เมื่อใส่บาตรเสร็จรู้จักการไหว้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กนำข้าวสาร อาหารแห้งมาคนละ 1 ชุดร่วมใส่บาตร
กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำสิ่งของที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์มาใส่บาตรและไหว้พระสงฆ์อย่างสวยงาม
กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กกำลังวางอาหารต่างๆที่นำมาใส่ลงในบาตร และรู้จักการไหว้หลังจากเสร็จพิธี

กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ฟังพระอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้เรียนรู้พิธีกรรมการกรวดน้ำ
กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ถ่ายภาพกับพระอาจารย์จากวัดพระรามเก้า
กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมถ่ายภาพกับพระอาจารย์จากวัดพระรามเก้า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ฟังพี่ๆเล่าเกี่ยวกับกำเนิดพระเยซู
กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ข้าวป้อง จิง นะโมและมะลิเป็นตัวแทนร่วมแสดงละคร
กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเล่นเกมในศาสนาคริสต์
กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเข้ากิจกรรมฐานศาสนาคริสต์ดูละครเกี่ยวกับการกำเนิดพระเยซูและมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม

กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกิจกรรมในศาสนาคริสต์โดยทำท่าทางตามเสียงเพลงที่ได้ยิน
กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพี่ๆจากศาสนาคริสต์
กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ร่วมเล่นเกมการศึกษาเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม
กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ขอบคุณพี่ๆที่มาให้ความรู้และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกในฐานศาสนาคริสต์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 อาจารย์อธิบายวิธีการละหมาดให้เด็กๆฟัง
กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้รู้จักเครื่องแต่งกายผู้หญิง ผู้ชาย ของชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามและได้ทดลองใส่กัน
กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับอาจารย์จากศาสนาอิสลาม
กิจกรรมวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้รู้จักเครื่องแต่งกายผู้ชายของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรในฐานศาสนาอิสลาม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

BACK TO TOP