อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เข้าฐานฟังการบรรเลงดนตรีทำนองเพลงไทยและทดลองเล่นตีขิมและฟังเสียงที่ตีลงบนเส้นลวดที่เป็นโลหะ
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้นั่งฟังพี่ๆที่มาจากโรงเรียนสายน้ำทิพย์มาเล่นดนตรีไทยและรำไทยให้เด็กได้ดู เด็กๆได้สำรวจและทดลองเล่น ซึ่งมีพี่ๆช่วยสอน
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กมีส่วนร่วมรำไทยกับพี่ๆและน้องกันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจเครื่องปั้นดินเผาเรียนรู้ว่าเป็นวัสดุจากธรรมชาติ

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมถ่ายภาพกับหุ่นละครเล็ก
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เข้าฐานเชิดหุ่นละครเล็กได้ทดลองเชิดและสังเกตเครื่องแต่งกายของตัวละครที่ทำด้วยวัสดุประเภทผ้า
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เข้าฐานการละเล่นไทยได้เล่นกระโดดยางได้รู้ว่าหนังยางยืดหยุ่นได้จริง
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กสนุกสนานกับเล่นกระโดดหนังยาง ร่วมพูดคุยถึงวัสดุที่ใช้

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นการเชิดหุ่นหนังตะลุงที่ทำด้วยหนังสัตว์จริง
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กสนุกสนานและทดลองใช้พัด ใส่หมวก กางร่ม ร่วมพูดคุยถึงวัสดุที่ใช้
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สังเกตผักและผลไม้ที่มีรูปร่างแตกต่างกันเปรียบเทียบแต่ละชนิด
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ได้ตำส้มตำด้วยตนเองและใส่ส่วนผสมตามใจชอบได้ชิมและบอกรสชาติได้

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กมีส่วนร่วมในการตำส้มตำและร่วมชิมกันอย่างเอร็ดอร่อย
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ชิมขนมไทยและบอกรสชาติ
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เข้าฐานไอติมทดลองด้วยตนเองสังเกตอุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะ
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมทำไอติมหลอด สำรวจอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้และทดลองเขย่าถังเพื่อให้เป็นไอติมหลอดกันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันถ่ายภาพกับพี่ๆนักแสดงหลังการชมการแสดงในฐานดนตรีไทย
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกิจกรรมและได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้ปกครองและพี่ๆ เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2560

BACK TO TOP