อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจและอ่านข้อมูลที่สนใจด้วยตนเอง
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมสำรวจชิ้นส่วนของเครื่องบินที่ชำรุดกันอย่างสนใจ
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินที่ตนเองสนใจ
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วิทยากรอธิบายความเป็นมาของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์แต่ละลำให้เด็กๆฟัง

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองขับเครื่องบินของจริงบอกสิ่งที่แตกต่างจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ได้
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ทดลองขึ้นไปขับเครื่องบิน สังเกตการอุปกรณ์และการทำงานของเครื่อง
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจจับสัมผัสภายนอกตัวเครื่องบิน
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจภายในของเครื่องบินเล็กว่ามีกี่ที่นั่ง จุคนได้กี่คน

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจอุปกรณ์และส่วนต่างๆของเครื่องบินตามที่สนใจ
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจปืน ลูกกระสุน ระเบิดของเครื่องบินรบ
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจสังเกต เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์จำลอง
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สังเกต วาดภาพโดยดูเครื่องบินจำลองอย่างใกล้ชิด โดยมีวิทยากรมาช่วยแนะนำ

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เข้าชมห้องความดันต่ำสำรวจอุปกรณ์ที่เคยใช้และฟังการอธิบายจากวิทยากร
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ได้เข้าชมห้องปรับความดันอากาศและสำรวจอุปกรณ์ภายในห้อง
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจภายในตัวเครื่องบินลำใหญ่
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นสนุกกับการขึ้น-ลง บนทางลาดเอียงของเครื่องบิน

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ตัวแทนกลุ่มที่วาดรูปแล้วออกมานำเสนอผลงาน
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สังเกตรายละเอียดของเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์พร้อมวาดภาพประกอบ
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ร่วมกันถ่ายภาพความประทับใจหลังเสร็จ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

BACK TO TOP