อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเล่นสนุกกับน้ำเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติของน้ำ
หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองลอย-จมกับวัสดุในห้องเรียน
หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้คิดหาวิธีและทดลองทำให้ดินน้ำมันลอยน้ำได้
หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองกรองน้ำด้วยวัสดุที่เด็กๆเลือกและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองกรองน้ำด้วยวัสดุที่เด็กๆเลือกและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทำเครื่องกรองน้ำอันใหญ่และช่วยกันเรียงวัสดุต่างๆลงไปเป็นชั้นๆและสังเกตว่ากรองน้ำได้สะอาดหรือไม่
หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เคลื่อนไหวและทำท่าทางประกอบคำคล้องจอง “ฝนตกพรำๆ”
หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เคลื่อนไหวเลียนแบบเป็นน้ำตามอุปกรณ์ที่ครูกำหนด

หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสำรวจหาน้ำจากในลูกโลก/แผนที่โลกเพื่อเรียนรู้ว่าโลกของเรามีน้ำหรือไม่
หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพจากการสำรวจหาน้ำในลูกโลก
หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สังเกตดูมิเตอร์น้ำในโรงเรียน
หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำท่อน้ำแบบต่างๆมาช่วยกันต่อและคิดวางแผนว่าจะต่อกันอย่างไร

หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำท่อน้ำแบบต่างๆมาช่วยกันต่อและคิดวางแผนว่าจะต่อกันอย่างไร
หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมประกอบอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ
หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สำผัส ดมกลิ่นสตรอว์เบอร์รี่และดูว่ามีน้ำในผลไม้หรือไม่

BACK TO TOP