อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เคลื่อนไหวและทำท่าทางตามจังหวะคู่กับเพื่อน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆฟังและทำท่าทางตามคำบรรยายเกี่ยวกับการนั่งรถจากบ้านมาโรงเรียน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆนำป้ายชื่อตนเองมาติดบนชาร์ทเพื่อทำกราฟแสดงจำนวนนักเรียนชาย-หญิงในห้องเรียน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆได้นำชื่อเล่นของตนเองมาติดในกราฟพยัญชนะต้นชื่อเล่นของตนเองและเพื่อนและนับสรุป

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆสังเกตดูแผนผังครูและบุคลากรในโรงเรียน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆได้นำภาพสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนมาวางให้ตรงตำแหน่งบนแผนผังถนนพระราม4
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆได้คิดจำลองสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนกันเป็นกลุ่มเพื่อนำไปจัดวางบนแผนผังถนนพระราม4
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆคิดนำเลโก้มาต่อเป็นสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับผลงานการจำลองสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่บนแผนผังถนนพระราม4
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆวาดภาพสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนบนแผนผังถนนพระราม4
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆนำสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนที่ประดิษฐ์ไว้มาวางบนแผนผังถนนพระราม4
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆได้ผลัดกันออกมาดูแผนที่กรุงเทพฯและร่วมกันหาถนนพระราม4 ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆฝึกการวางรูปทรงตามแบบ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เล่นเกมการศึกษาหาภาพเหมือน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ต่อตัวพยัญชนะA-Zบนจิ๊กซอว์
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เล่นบทบาทสมมติกันในมุมบ้าน

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วาดภาพสีน้ำตามจินตนาการ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆถ่ายรูปร่วมกัน

BACK TO TOP