อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ทัศนศึกษาวัดพระราม ๙ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ทัศนศึกษาวัดพระราม ๙ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆนั่งรถตู้และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคนในการไป ทัศนศึกษาที่วัดพระราม ๙
ทัศนศึกษาวัดพระราม ๙ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้กราบนมัสการพระอาจารย์ชายกลางและได้รับความรู้เกี่ยวกับวัดพระราม๙
ทัศนศึกษาวัดพระราม ๙ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สังเกตดูน้ำในบ่อน้ำว่าเป็นอย่างไร
ทัศนศึกษาวัดพระราม ๙ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พระอาจารย์ชายกลางเล่าให้เด็กๆฟังถึงประวัติความเป็นมาของกังหันชัยพัฒนา

ทัศนศึกษาวัดพระราม ๙ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พระอาจารย์ชี้ชวนให้เด็กๆดูกังหันน้ำชัยพัฒนาพร้อมบอกรูปร่างลักษณะว่าเป็นอย่างไร
ทัศนศึกษาวัดพระราม ๙ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตดูการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนา
ทัศนศึกษาวัดพระราม ๙ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สังเกตดูรูปร่างและการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนาว่ามีการบำบัดน้ำเสียได้อย่างไร
ทัศนศึกษาวัดพระราม ๙ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พระอาจารย์ให้ความรู้ถึงต้นพุทธรักษาว่าใช้ดูดสิ่งสกปรกในน้ำได้

ทัศนศึกษาวัดพระราม ๙ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆวาดภาพสิ่งที่เด็กๆสนใจจากการทัศนศึกษาวัดพระราม๙
ทัศนศึกษาวัดพระราม ๙ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆรับพรจากพระอาจารย์ชายกลางก่อนที่เด็กๆจะกลับ
ทัศนศึกษาวัดพระราม ๙ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับพระอาจารย์ชายกลางและผู้ปกครองที่ไปช่วยดูแลเด็กๆไว้เป็นที่ระลึก
ทัศนศึกษาวัดพระราม ๙ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับพระอาจารย์ชายกลางและผู้ปกครองที่ไปช่วยดูแลเด็กๆไว้เป็นที่ระลึก

BACK TO TOP