อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในฐานถวายพระพร
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในฐานพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมการศึกษาในฐานพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สังเกตผ้าไทยต่างๆในฐานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ฐานงานทอผ้า

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติในการปล่อยเต่าทะเลในฐานโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้จับสัมผัสงานจักสานต่างๆในฐานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ฐานงานจักสาน
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆปั้นดินเหนียวเป็นสิ่งต่างๆจากที่สำรวจในฐานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ฐานงานปั้น
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้จับสัมผัส ดมกลิ่น ดอกมะลิและร้อยมะลิในฐานดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆตกแต่งกรอบรูปพระราชีนีในรัชกาลที่ 9 ในฐานรักและเคารพพระบรมราชินีนาถ พระมารดาของปวงชนชาวไทยแสดงออกอย่างไร
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ถ่ายรูปร่วมกันในนิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ถ่ายรูปร่วมกันในนิทรรศการ“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ถ่ายรูปร่วมกันในนิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”

BACK TO TOP