อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้พูดคุยและสอบถามอาชีพและการทำงานของลุงยาม
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเล่นเกมผู้นำ-ผู้ตามโดยคิดทำท่าทางอาชีพต่างๆให้เพื่อนทำตามและทายกัน
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มอาชีพคุณหมอออกมานำเสนอให้เพื่อนๆฟัง
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำหุ่นมืออาชีพที่ทำมาเล่นร่วมกัน

หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สัมผัสเครื่องมือของอาชีพต่างๆลองใช้งาน
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆคิดจัดกลุ่มเครื่องมือจำลองที่เลือกมากันเอง เช่น เครื่องมือของช่าง
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆคิดสร้างเครื่องมือของอาชีพต่างๆจากวัสดุและเศษวัสดุ
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจเครื่องแต่งกายของอาชีพและลองใส่

หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พับหมวกอาชีพและนำมาลองใส่
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติอาชีพคุณหมอ
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้รับความรู้เรื่องอาชีพนักบิน
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้รู้จักเครื่องแต่งกายของนักบินและลองใส่กัน

หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจเหรียญ 1 บาท 5 บาท และ10 บาท
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝนเหรียญ1 บาท 5 บาท และ10 บาท
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 บทบาทสมมติร้านขายของเล่น
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คิดเงินให้ลูกค้า ในร้านขายผลไม้

หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รู้จักผักหลากหลายชนิด
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สัมผัส สำรวจ ผักชนิดต่างๆ ในร้านขายผัก

BACK TO TOP