อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติเป็นแม่-ลูกตามคำบรรยาย
หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติเป็นแม่-ลูกตามคำบรรยาย
หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำรูปภาพคุณแม่มาให้เพื่อนดูและเล่าเรื่องคุณแม่ของตนเองให้เพื่อนฟัง
หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆแบบสืบค้นคำถามเกี่ยวกับคุณแม่ที่เด็กๆอยากรู้มาเล่าให้เพื่อนๆฟัง

หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพคุณแม่ของฉัน
หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพคุณแม่ของฉัน
หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สังเกตต้นมะลิที่เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่
หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสังเกตและวาดภาพต้นมะลิ

หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆคิดทำบัตรอวยพรให้คุณแม่ของตนเอง
หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 บัตรอวยพรให้คุณแม่
หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆทำดอกมะลิให้คุณแม่
หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆคิดทำของที่ระลึกให้คุณแม่ของตนเองจากวัสดุและเศษวัสดุ

หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการทำบัตรอวยพรให้คุณแม่
หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการทำบัตรอวยพรให้คุณแม่
หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการทำบัตรอวยพรให้คุณแม่
หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการทำของที่ระลึกให้คุณแม่

หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการทำของที่ระลึกให้คุณแม่
หน่วย “คุณแม่ของชาติไทยและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการทำของที่ระลึกให้คุณแม่

BACK TO TOP