อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆไหว้สักการะบูชารูปปั้นของกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดกรมอุตุนิยมวิทยา
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆฟังวิทยากรให้ความรู้เรื่องสภาพอากาศในประเทศไทย
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ลองเขียนแผนที่อากาศตามที่ได้เรียนรู้
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆไปที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอากาศและปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ

ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสังเกตการทำงานของเครื่องวัดทิศทางลม
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้รู้จักกับเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดจากพี่วิทยากร
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

BACK TO TOP