อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมร้องเพลงและรำวงเพลงลอยกระทง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้เรียนรู้ประเพณีไทยวันลอยกระทงโดยครูเล่าและให้เด็กๆดูภาพประกอบ
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สำรวจดูกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติต่างๆ
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สังเกต และสัมผัสกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติต่างๆ

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆทำกระทงของตนเองจากวัสดุธรรมชาติต่างๆ เช่น กระทงใบตอง ฝึกการพับกลีบกระทง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเลือกวัสดุธรรมชาติ เช่น เปลือกมะพร้าว ใบไม้ เป็นต้น มาทำกระทงของตนเอง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเลือกวัสดุธรรมชาติ เช่น เปลือกมะพร้าว ใบไม้ เป็นต้น มาทำกระทงของตนเอง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำกระทงมาทดลองลอย

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับผลงานการทำกระทงของตนเอง และเพื่อน

BACK TO TOP