อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สัมผัส ดมกลิ่นดอกไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้ครู
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพดอกไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูจากที่สังเกตเห็น
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆช่วยกันตกแต่งพานดอกไม้
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ร่วมท่องบทสวดมนต์ บทไหว้ครูในพิธีไหว้ครู

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตัวแทนเพื่อนนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้คุณครูไก่
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คุณครูไก่พูดคุยและให้พรกับเด็กๆในพิธีไหว้ครู
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูในห้องของตนเอง
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกันกับครูไว้เป็นที่ระลึกในพิธีไหว้ครู

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกันกับครูไว้เป็นที่ระลึกในพิธีไหว้ครู

BACK TO TOP