อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสำรวจดูหนังสือเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในฐานพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมการศึกษาในฐานพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆจับสัมผัสกังหันน้ำชัยพัฒนาในฐานโครงการพระราชดำริกังหันชัยพัฒนา
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สังเกตการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนา

นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆฟังครูไก่อธิบายในฐานโครงการหลวง
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆฟังครูเล่าถึงกีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ชอบในฐานพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฐานโครงการพระราชดำริโรงเรียนข้าวและชาวนา
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองเล่นเครื่องดนตรีในฐานพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี

นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองใช้กล้องถ่ายรูปในฐานพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพและงานศิลปะ
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วาดรูปในหลวงรัชกาลที่๙
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สังเกตการทำงานของฝายชะลอน้ำจำลองในฐานโครงการฝายชะลอน้ำ
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ฟังครูไก่อธิบายในฐานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

BACK TO TOP