อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆรู้จักอาชีพพนักงานดับเพลิง มีหน้าที่ทำอะไร และเมื่อเกิดเพลิงไหม้ต้องบอกใคร เด็กๆตั้งใจฟังกันดี
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อเกิดไฟไหม้แล้วมีควันเกิดขึ้นเด็กๆฝึกใช้ผ้าปิดจมูกแล้วคลานหนีไฟ
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 บทบาทสมมติ เป็นพนักงานดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ลองฉีดน้ำเมื่อเกิดเพลิงไหม้

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ลองขึ้นรถดับเพลิงคันเล็กและสำรวจสังเกตอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในรถดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สังเกตดูรถดับเพลิงพร้อมทั้งฟังพี่พนักงานดับเพลิงอธิบายว่ามีอะไรในรถดับเพลิงบ้าง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสำรวจ สังเกตอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆซ้อมหนีไฟในโรงเรียนไปยังจุดรวมพลที่บ้านคุณครูไก่

BACK TO TOP