อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำเศษวัสดุที่เก็บมาจากบ้านมาเล่าให้เพื่อนฟัง
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 ครูแนะนำกล่องที่ใช้แยกเศษวัสดุ
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำเศษวัสดุไปแยกตามกล่อง
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันคิดและออกแบบผลงานที่จะประดิษฐ์

กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆช่วยกันเลือกเศษวัสดุและนำมาประดิษฐ์ตามที่ได้ออกแบบไว้
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการออกแบบและประดิษฐ์(เรือสำเภา)
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันคิดและออกแบบผลงานที่จะประดิษฐ์
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆช่วยกันเลือกเศษวัสดุและนำมาประดิษฐ์ตามที่ได้ออกแบบไว้

กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการออกแบบและประดิษฐ์ (ตุ๊กตานางฟ้า)
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันคิดและออกแบบผลงานที่จะประดิษฐ์
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆช่วยกันเลือกเศษวัสดุและนำมาประดิษฐ์ตามที่ได้ออกแบบไว้
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการออกแบบและประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)

กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันคิดและออกแบบผลงานที่จะประดิษฐ์
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆช่วยกันเลือกเศษวัสดุและนำมาประดิษฐ์ตามที่ได้ออกแบบไว้
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการออกแบบและประดิษฐ์ (กระเป๋า)
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันคิดและออกแบบผลงานที่จะประดิษฐ์

กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆช่วยกันเลือกเศษวัสดุและนำมาประดิษฐ์ตามที่ได้ออกแบบไว้
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการออกแบบและประดิษฐ์ (จรวด)
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันคิดและออกแบบผลงานที่จะประดิษฐ์
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆช่วยกันเลือกเศษวัสดุและนำมาประดิษฐ์ตามที่ได้ออกแบบไว้

กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการออกแบบและประดิษฐ์ (บ้านของเล่น)
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันคิดและออกแบบผลงานที่จะประดิษฐ์
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆช่วยกันเลือกเศษวัสดุและนำมาประดิษฐ์ตามที่ได้ออกแบบไว้
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการออกแบบและประดิษฐ์ (รถไฟฟ้า)

กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการออกแบบและประดิษฐ์ของห้องเรียนอื่นๆ
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการออกแบบและประดิษฐ์ของห้องเรียนอื่นๆ
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการออกแบบและประดิษฐ์ของห้องเรียนอื่นๆ
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการออกแบบและประดิษฐ์ของห้องเรียนอื่นๆ

กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการออกแบบและประดิษฐ์ของห้องเรียนอื่นๆ
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับผลงานการออกแบบและประดิษฐ์ของชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

BACK TO TOP