อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆจับสัมผัสอวัยวะในร่างกายของตนเองและเพื่อนและเปรียบเทียบกัน
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สังเกตดูหน้าตาและอวัยวะในใบหน้าของตนเองและเพื่อน
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆทำโครงร่างตัวเราด้วยการวาดโครงร่างของเพื่อน
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆวาดอวัยวะในร่างกายลงในโครงร่างตัวเรา

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆวาดอวัยวะในร่างกายของตนเองลงในหุ่นจำลองตัวเรา
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สังเกตอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายจากหนังสือ
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆลองใช้อวัยวะในร่างกายงอแขน/ขา/นิ้วมือ
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆลองเคลื่อนที่เลียนแบบคนพิการตาบอด

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้และลองทำภาษามือตามภาพ
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะในตัวเรามาติดให้ตรงกับภาพ
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ผลัดกันออกมาใช้ประสาทสัมผัสในการสำรวจกล่องปริศนาพร้อมบอกลักษณะ
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้นำแผ่นป้ายรูปของตนเองมาใส่ในเดือนวันเกิดของตนเองบนชาร์ท “วันเกิด Happy Birth Day”

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเรียนรู้อาหารมีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมจับกลุ่มอาหารมีประโยชน์/ไม่มีประโยชน์
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพอาหารมีประโยชน์
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพอาหารไม่มีประโยชน์

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สัมผัสของจริง เต้าหู้
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สัมผัสของจริง ผักบุ้ง

BACK TO TOP