อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เคลื่อนไหวและทำท่าทางประกอบเพลง “อากาศ”
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสังเกตสภาพอากาศในบริเวณโรงเรียนและวาดภาพจากที่สังเกตเห็น
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆทดลองจับสัมผัสอากาศด้วยวิธีต่างๆ เช่น เป่าปาก หายใจ เป็นต้น
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สังเกต ดูรูปร่างลักษณะของเทอร์โมมิเตอร์

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสังเกตดูอุณหภูมิที่เทอร์โมมิเตอร์นอกห้องเรียนและเปรียบเทียบกันอุณหภูมิในห้องเรียน
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจเทอร์โมมิเตอร์ในห้องเรียน
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆจดบันทึกสภาพอากาศในแต่ละวันลงในตาราง “อากาศวันนี้”
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สืบค้นหาความหมายคำว่า “อากาศ”จากในหนังสือพจนานุกรม

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สืบค้นหาความหมายคำว่า “อากาศ”จากในอินเทอร์เน็ต
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองเก็บอากาศกันห้องเรียนตามวิธีที่เด็กๆคิดและนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้นำอากาศที่เก็บได้มาชั่งบนตาชั่งและสังเกตดูน้ำหนักของอากาศ
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองใช้ที่สูบลูกโป่งมาทำให้เรือเคลื่อนที่

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองจรวดลูกโป่ง
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทำงานร่วมกัน สถานที่ที่มีอากาศดี “สวนสาธารณะ”
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สถานที่ที่มีอากาศดีอีกที่ คือ ทะเล
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขาใหญ่ก็มีอากาศดีค่ะ/ครับ

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพด้วยสีน้ำ
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สมมติเป็นเครื่องบินบินอยู่บนท้องฟ้า

BACK TO TOP