อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560

ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์ผลไม้ไทยด้วยเศษวัสดุต่างๆ เท็ดดี้ : สับปะรดมีหลายตากับใบแหลม
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์ผลไม้ไทยด้วยเศษวัสดุต่างๆ แสนดี : ลำไยที่แสนดีปลูกที่บ้านค่ะ
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์การละเล่นไทยด้วยเศษวัสดุโดยดูจากของจริงประกอบ ปลาทู : เดินกะลา
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์ขนมไทยวัสเศษวัสดุต่างๆ นโม :ขนมชั้นสีแดง สีขาว สีฟ้า

ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยด้วยเศษวัสดุโดยดูจากของจริงประกอบ ดอลลาร์ : ฉาบเวลาตีมีเสียง
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยด้วยเศษวัสดุโดยดูจากของจริงประกอบ เบเน่ : ขลุ่ย
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์ขนมไทยวัสเศษวัสดุต่างๆ ณิชฌา : บัวลอยสีเขียวใบเตย สีม่วงทำจากเผือก สีเหลืองฟักทอง
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสิน ฮิวโก้ : กระปุกออมสิน

ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยด้วยเศษวัสดุโดยดูจากของจริงประกอบ พริม : พิณ
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสิน ทิง : กระปุกออมสินรูปแมว
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสิน แม๊กซ์ : กระปุกออมสินกุ๊กไก่
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสิน ถิรวัฒน์ : ออมสินรูปกุ๊กไก่

ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสิน มิลาน : ออมสินรูปหน้าคน
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นผลไม้ไทย จินนี่ : มังคุด
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นผลไม้ไทย วินนิ : มะม่วงสุก
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นผลไม้ไทย เปตอง : กล้วย

ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นผลไม้ไทย บูน : ลำไย
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นผลไม้ไทย รีญา : เงาะ
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นขนมไทยด้วยดินน้ำมัน ทิม : ขนมชั้น
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นขนมไทยด้วยดินน้ำมัน มีอา : ขนมบัวลอย

ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นขนมไทยด้วยดินน้ำมัน ยูกะ : ขนมทองม้วน
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นเครื่องดนตรีไทยด้วยดินน้ำมันโดยดูจากของจริงประกอบ ไพลิน : ฉิ่ง
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพสีเทียนระบายทับด้วยสีผสมอาหาร ณมล : เป็ดกินปลาอยู่ในน้ำ
ผลงานเด็ก “หน่วยฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพผลไม้ที่ฉันชอบด้วยสีเทียน ภคณัท : ภูมิชอบกล้วยหอม

BACK TO TOP