อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วยฉันเป็นคนไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆกำลังเปรียบเทียบความเหมือน – ความต่างของธงชาติที่ทำจากกระดาษ ที่ทำจากผ้าและที่ทำจากพลาสติก
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ช่วยกันนำกระดาษแถบสีแดง สีขาว สีน้ำเงินมาต่อให้เป็นธงชาติไทย
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆให้ความสนใจกับการวัดระยะทางใกล้ – ไกล จากประเทศต่างๆมาประเทศไทย
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆออกมาสำรวจลูกโลกจำลองและหาประเทศไทยอยู่ตรงไหนในลูกโลกจำลอง

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ระหว่างร่วมกิจกรรมเสรี เด็กสนใจหยิบบัตรภาพธงชาติในประเทศอาเชียนมาเปรียบเทียบกับธงชาติจำลองว่าเหมือนกันหรือไม่
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ทดลองตำส้มตำโดยเลือกส่วนผสมที่ใช้ในการตำส้มตำกันเองตามความต้องการ
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆช่วยกันทำขนมบัวลอยโดยมีคุณครูคอยแนะนำ
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบลักษณะ สี ของกล้วยหอม

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 นำผลไม้ไปวางให้ตรงกับบัตรภาพ
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสำรวจผลไม้ไทยพร้อมนำมาชั่งเปรียบเทียบน้ำหนักของผลไม้ไทยแต่ละชนิด
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้ชุดไทยแบบต่างๆและสังเกตลวดลายของชุดไทย
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 พูดคุยเกี่ยวกับประโยชน์ของผ้าขาวม้าและทดลองนำมาทำเป็นเปล

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสนุกกับการเล่นรีรีข้าวสารในสนามในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สนุกับการเล่นเดินกะลาในสนามในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสนุกสนานกับการเล่นขี่ม้าก้านกล้วย
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสนุกกับการละเล่นไทยมอญซ่อนผ้า

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สนใจสังเกตลักษณะของเล่นเด็กไทยในสมัยก่อน
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ทดลองเล่นเป่ากบ
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆให้ความสนใจในการเล่นดนตรีไทยพร้อมทั้งสำรวจ สังเกต วัสดุต่างๆที่นำมาทำเป็นส่วนประกอบของเครื่องดนตรีไทย
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ช่วยกันแยกประเภทการใช้เครื่องดนตรีไทย ดีด สี ตี เป่า

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสนใจฝึกปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมไทย เช่น การไหว้
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สนใจสังเกตลักษณะของเหรียญและธนบัตรไทย สังเกตตัวเลข เปรียบเทียบขนาดว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สังเกตรายละเอียดของเหรียญและธนบัตรแล้วช่วยกันทำแผนภูมิ Venn Diagram เปรียบเทียบความเหมือน ความต่างระหว่างเหรียญและธนบัตร
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ใช้เหรียญบาทในการนับ โดยฝึกการนับเหรียญบาทให้ตรงกับตัวเลขและรูปภาพบนบัตรภาพ

BACK TO TOP