อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นสิ่งต่างๆภายในโรงเรียนตามจินตนาการไข่แก้ว : โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นสิ่งต่างๆภายในโรงเรียนตามจินตนาการสแต๊มป์ : ชิงช้า
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นสิ่งต่างๆภายในโรงเรียนตามจินตนาการแพน : ชิงช้ากับที่ปีนเชือก
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อจำลองสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่มินะ : ช่อง 3

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการต่อไม้บล็อกเพื่อจำลองสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่คาร์ตัน: โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ภาพประกอบ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อจำลองสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่แบมแบม : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการสร้างภาพด้วยกระดาษเส้นตามจินตนาการโอโซน : มีหนอนเยอะไปหาอาหาร มีหนอนสีชมพู กับหนอนสีเหลือง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการสร้างภาพด้วยกระดาษเส้นตามจินตนาการจิฏา : มีสไลเดอร์แล้วก็ลื่นลงมา

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการวาดภาพโรงเรียนของฉันตามจินตนาการจิณณ์ : ที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่มีจักรยานให้จิณณ์เล่น
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการสร้างภาพด้วยรูปทรงตามจินตนาการภัค : ไม่เล่าเรื่อง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยของเล่นที่อยู่ในห้องเรียนวิล : เป็นรูปจุดๆสีแดง รูปสี่เหลี่ยมสีเหลือง รูปสี่เหลี่ยมสีเขียว
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยของเล่นที่อยู่ในห้องเรียนมาร์วินด์ : วงกลมสี Red

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยของเล่นที่อยู่ในห้องเรียนต.ไต๋ : มีวงกลมสีเขียว สีแดง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยของเล่นที่อยู่ในห้องเรียนโตโต้ : ไม่เล่าเรื่อง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการรีดสี เจได : จรวดกับเครื่องบินจะไปเชียงราย
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการรีดสี ปราชญ์ : ผีเสื้อบินไปที่ต้นไม้

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการรีดสี แบ่งปัน : รูปหัว รูปผีเสื้อ รูปเรือ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการรีดสีตังตัง : คนว่ายน้ำ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการรีดสีตันตัน : ไม่เล่าเรื่อง

BACK TO TOP