อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ให้ความสนใจสำรวจลักษณะของต้นเข็ม
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ในช่วงกิจกรรมศิลปะเด็กสนใจวาดรูปต้นเข็ม จากการสังเกตของจริง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชี้ชวนกันดูบอร์ดเรื่องราวเกี่ยวดอกไม้ที่นิยมใช้ในวันไหว้ครู
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ช่วยจัดพานดอกไม้ที่จะใช้ในวันไหว้ครู

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เตรียมตัวเพื่อร่วมพิธีไหว้ครู
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆกำลังกล่าวบทสวดมนต์ในพิธีไหว้ครู
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตัวแทนนักเรียนกราบบูชาพระรัตนตรัยก่อนนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้คุณครูไก่
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตัวแทนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้คุณครูไก่

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตัวแทนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้คุณครูไก่
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตัวแทนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้คุณครูไก่
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คุณครูไก่กำลังให้โอวาทกับเด็กๆเนื่องในวันไหว้ครู
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆร่วมกันร้องเพลงสวัสดีคุณครู

BACK TO TOP