อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560

ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานประดิษฐ์คนตามจินตนาการด้วยเศษวัสดุต่างๆของน้องสแต๊มป์
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานประดิษฐ์คนตามจินตนาการด้วยเศษวัสดุต่างๆของน้องมาร์วินด์
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานประดิษฐ์คนตามจินตนาการด้วยเศษวัสดุต่างๆของน้องจิณณ์
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการติดปะส่วนประกอบของใบหน้าเช่นตา ปาก แล้วเลือกติดปะเส้นผมแบบต่างๆตามจินตนาการของแบ่งปัน

ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการติดปะส่วนประกอบของใบหน้าเช่นตา ปาก แล้วเลือกติดปะเส้นผมแบบต่างๆตามจินตนาการของจิฏา
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการติดปะส่วนประกอบของใบหน้าเช่นตา ปาก แล้วเลือกติดปะเส้นผมแบบต่างๆตามจินตนาการของเจได
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการวาดภาพตนเองจากการดูกระจกแล้ววาด แพน: หน้าแพนเป็นวงรี มีตา 2 ตา มีจมูก มีปาก มีหู 2หู มีผมยาวสีดำ
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการวาดภาพประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับตัวเรา ตังตัง : หน้าของตังตังเป็นวงกลม มีตา มีจมูก มีปาก มีผมยาวสีดำ มีหู มีแขน มีเท้า

ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการพิมพ์ภาพมือด้วยสีน้ำ ตันตัน : มือ
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการพิมพ์ภาพเท้าด้วยสีน้ำ แบมแบม: แบมแบมมีเท้า 2 ข้าง ข้างซ้ายและข้างขวา
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ โตโต้ : ไม่เล่าเรื่อง
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ โอโซน : คนใส่เสื้อสีเหลืองกับกางเกงไปเที่ยวสวนสัตว์

ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการออกแบบลายเสื้อตามจินตนาการ ภัค : ไม่เล่าเรื่อง
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการสร้างภาพใบหน้าแสดงอารมณ์ต่างๆด้วยเศษวัสดุ ไข่แก้ว : หน้าของไข่แก้วยิ้มอยู่ เพื่อนแบ่งของเล่นหนู
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการสร้างภาพใบหน้าแสดงอารมณ์ต่างๆด้วยเศษวัสดุ วิล : หน้าวิลยิ้ม หัวเราะเพราะเจอคุณครู
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุตามจินตนาการ ต.ไต๋ : ต.ไต๋ดูรางรถไฟที่ถนน

ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุตามจินตนาการ คาร์ตัน: ผีเสื้อบินไปเที่ยว
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการวาดภาพด้วยนิ้วมือแทนพู่กัน ปราชญ์ : ไดโนเสาร์คอยาว
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการพิมพ์ภาพหน้าอารมณ์ต่างๆแล้ววาดต่อเติม มินะ : มินะ แบมแบม จิฎา เล่นสไลเดอร์อยู่ที่สนามใหญ่

BACK TO TOP