อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560

ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุตามจินตนาการ พริม : โรงพยาบาลที่หนูไปทำรองเท้า
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการประดิษฐ์ตัวเราจากเศษวัสดุ ทิม : พ่อของทิม
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการประดิษฐ์ตัวเราจากเศษวัสดุ ฮิวโก้ : ฮิวโก้
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการประดิษฐ์ตัวเราจากเศษวัสดุ ภคณัท : แม่ของภูมิ

ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุตามจินตนาการ ดอลลาร์ : คุณแม่ดอลลาร์
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการประดิษฐ์หุ่นคนตามอารมณ์ต่างๆด้วยเศษวัสดุ ทิง : ปลาดีใจได้ว่ายน้ำ
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการประดิษฐ์หุ่นคนที่แสดงอารมณ์ต่างๆด้วยเศษวัสดุ บูน : หน้ายิ้มของบูน
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการสร้างบ้านจากเศษวัสดุ ไพลิน :ไพลินอยู่คอนโดสูงต้องขึ้นลิฟท์

ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการสร้างบ้านจากเศษวัสดุ แม๊กซ์ : แม๊กซ์ไปฮ่องกงมามีตึกเยอะแยะสูงๆ
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการต่อเติมโครงร่างอวัยวะต่างๆภายในของร่างกาย เบเน่ : ตัวหนู
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการต่อเติมโครงร่างอวัยวะต่างๆภายในของร่างกาย มีอา : มีอาใส่ชุดสีแดง
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
สร้างภาพด้วยกระดาษเส้นสีตามจินตนาการ รีญา : ที่สนามมีสไลเดอร์ ไม้กระดก ที่ปีนเชือกและมีคุณครูด้วย

ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการ ถิรวัฒน์ : โรงเรียนของเราชื่อกุ๊กไก่
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการ ปลาทู : มีสไลเดอร์อยู่ในสนาม
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการปั้นดินน้ำมันและต่อเติมด้วยเศษวัสดุ เปตอง : ลูกบอลมี 3 ลูก
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการปั้นดินน้ำมันและต่อเติมด้วยเศษวัสดุ ณิชฌา : กำลังแตะฟุตบอล

ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการปั้นดินน้ำมันและต่อเติมด้วยเศษวัสดุ แสนดี : หนูโยนลูกบอลใส่ตะกร้ากับเพื่อนๆค่ะ
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการปั้นหน้าอารมณ์ต่างๆของยูกะ
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยลูกโป่ง
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยรูปทรง วินนิ : ตัวของวินนิค่ะ

ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการพิมพ์ภาพมือวาดภาพต่อเติมด้สนสีเทียน เท็ดดี้ : ปั๊มมือแล้วมันสวย
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานการวาดภาพฝาลังตามจินตนาการด้วยสีน้ำ นโม : หน้ากากlronman
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
สร้างภาพด้วยใบไม้และกิ่งไม้ตามจินตนาการ มิลาน : ทำดอกไม้ให้แม่
ผลงานของเด็ก หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
ผลงานติดปะรูปทรงต่อเติมด้วยเศษวัสดุ จินนี่ :จินนี่ทำตัวตลก

BACK TO TOP