อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สวดมนต์เข้าแถวเคารพธงชาติ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สำรวจสัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ว่ามีอยู่ที่ใดบ้าง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆช่วยกันสำรวจสัญลักษณ์ไก่ของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สนุกกับการเล่นเกมหาสัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ที่ครูติดไว้บริเวณในห้องเรียน

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆอาสาออกมาทำท่าสัญลักษณ์ของตัวโน๊ต ในชั่วโมงเรียนดนตรีกับครูเอ๋
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สนุกกับการเคลื่อนไหวตามจินตนาการตามจังหวะช้า-เร็ว
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กๆจับคู่กับเพื่อน 2 คนทำท่าทางประกอบเพลงสวัสดี
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สนุกกับการเล่นเกมหาสัญลักษณ์ของตนเอง

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ช่วยกันทำกราฟเปรียบเทียบอย่างง่ายๆเพื่อแสดงให้เห็นจำนวนนักเรียนชาย/หญิง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆติดชื่อของตนเองมาติดบนกราฟพยัญชนะต้นชื่อเล่น
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สนใจซักถามครูแมว ระหว่างเดินสำรวจบริเวณโรงเรียนว่านอกจากห้องเรียนของเรามีสถานที่ใดอีกบ้างและมีใครทำงานในโรงเรียน อาชีพหรือหน้าที่อะไร
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ร่วมพูดคุยซักถามกับพี่นกเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาด

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เรียนรู้ไม้บล็อกรูปทรงต่างๆ ขณะสำรวจที่มุมบล็อก
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆ ช่วยกันแยกประเภทของเล่นตามสี รูปร่าง ลักษณะ สิ่งที่ทำจากพลาสติก สิ่งที่ทำจากไม้
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆฝึกการลากเส้นในการเชื่อมโยงแบบต่างๆ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เลือกหยิบอุปกรณ์ในศูนย์น้ำมาเล่นกันอย่างอิสระ

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เลือกหยิบของเล่นในมุมต่างๆ มาเล่นในช่วงกิจกรรมเสรี
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เล่นบทบาทสมมติที่มุมครัว
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เด็กๆสนุกกับการเล่นในมุมเกมการศึกษา
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สนุกกับการเล่นพลาสติกสร้างสรรค์
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ให้ความสนใจกับการนำหนังสือนิทานมานั่งอ่านและร่วมพูดคุย

BACK TO TOP