อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก อาสาออกมาหยิบรูปทรงเรขาคณิตที่ตนเองรู้จัก
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก นำรูปทรงเรขาคณิตมาติดปะบนกระดาษวงกลมสีดำตามจินตนาการ
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการสร้างภาพจากรูปทรงเรขาคณิต ไพลิน :บ้าน
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการวาดภาพต่อเติมรูปทรงเรขาคณิต เนตั้น : คุณพ่อจอดรถไว้หลังบ้าน คุณพ่อไปเอากุญแจ

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการวาดภาพต่อเติมรูปทรงเรขาคณิต เอลลี่ : คนกำลังเดินเล่นที่สวนสัตว์ และเจอดอกไม้
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก เรียนรู้รูปร่างรูปทรงธรรมชาติจากใบไม้
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก สำรวจใบไม้หลากหลายชนิด หลากหลายรูปทรง หลากหลายขนาด พร้อมทั้งเปรียบเทียบรูปร่าง รูปทรง สี
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก นำใบไม้ที่ตนเองสนใจมาติดสร้างภาพพร้อมทั้งนำเมล็ดพืชมาติดร่วมด้วย

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการติดปะวัสดุธรรมชาติ ทิม : หนอนมากินใบไม้มีไข่ผีเสื้อ
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการติดปะวัสดุธรรมชาติ นกฮูก : รถยนต์กำลังแล่นบนถนน
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก วาดภาพโดยใช้กาวแล้วโรยเกลือเพื่อให้เกิดมิติ แล้วหยดสีน้ำต่างๆ เพื่อให้เกิดสีสัน
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก เรียนรู้และทดลองใช้ไดร์เป่าผมเป่าให้กาวแห้งเร็วขึ้น

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก หยดสีน้ำลงบนผลงานแล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการวาดภาพโดยใช้กาวแล้วโรยเกลือและลงสีน้ำ แมท : บ้านของแมทมีประตู
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการวาดภาพโดยใช้กาวแล้วโรยเกลือและลงสีน้ำ มีอา : มีงูอยู่ในสี่เหลี่ยม
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ให้ความสนใจกับการนำกระดาษสีต่างๆมาฉีก ขยำ ม้วน พับแล้วนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานตามความต้องการของตนเอง

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการฉีก ขยำ ปะกระดาษสีต่างๆให้เป็นรูปร่างตามจินตนาการ พริม : ปลาทองว่ายน้ำอยู่ในอ่าง
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการฉีก ขยำ ปะกระดาษสีต่างๆให้เป็นรูปร่างตามจินตนาการ ซันซัน : งูมีตา 2 ข้าง
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก เด็กๆ ปั้นดินเหนียวเป็นรูปทรงอิสระตามต้องการแล้วตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการปั้นดินเหนียวและตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ ภูมิ : ตัวของภูมิ

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการปั้นดินเหนียวและตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ ของขวัญ : ดอกทานตะวัน

BACK TO TOP