อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก สังเกตรูปร่าง ลักษณะ สีที่ได้จากธรรมชาติของแคร์รอต
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก เรียนรู้สีที่ได้จากธรรมชาติของใบเตย
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก เด็กๆ ทดลองตัดใบเตยก่อนนำไปทดลองปั่นแล้วนำสีที่ได้จากใบเตยไปวาดภาพ
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก วาดภาพตามความสนใจจากสีที่ได้จากธรรมชาติ

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการวาดภาพด้วยพู่กันจากสีธรรมชาติ ภูมิ : มีปลาอยู่ในตู้ปลาที่บ้าน
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการวาดภาพด้วยพู่กันจากสีธรรมชาติ แมท : คนยืนดูต้นไม้
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการวาดภาพด้วยพู่กันจากสีธรรมชาติ เนตั้น : รถขับอยู่บนถนน
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการวาดภาพด้วยพู่กันจากสีธรรมชาติ ทิม : มีพ่อ แม่ น้อง และทิมกำลังขับรถไปทำงาน

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก สร้างภาพจากเส้นเชือกด้วยสีน้ำ
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการสร้างภาพจากเส้นเชือกด้วยสีน้ำ ณมล : ของณมลมีสีม่วง ณมลเอาสีมาผสมกัน
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการสร้างภาพจากเส้นเชือกด้วยสีน้ำ ซันซัน : วงกลมเปลี่ยนสี สีแดงผสมสีน้ำเงิน สีเหลือง สีแดง สีเขียว
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการสร้างภาพจากเส้นเชือกด้วยสีน้ำ ไพลิน : มีสีใหม่เกิดขึ้นมีสีเขียว สีม่วง

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก สำรวจดินเหนียว บีตรูต เปรียบเทียบความเหมือน – ความต่าง น้ำหนัก
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก สัมผัสดินโคลนและพูดคุยบอกความรู้สึก
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก เรียนรู้ สำรวจ สัมผัสลักษณะ สี กลิ่นของขมิ้น
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก พิมพ์ภาพจากดินโคลนแล้ววาดต่อเติมด้วยขมิ้น / บีตรูต

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการพิมพ์ภาพ+วาดภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ พริม : ปลาว่ายน้ำ
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการพิมพ์ภาพ+วาดภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ โฮม : รอยเท้าของไดโนเสาร์
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการพิมพ์ภาพ+วาดภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ นกฮูก : รถขยะแล่นอยู่บนถนน
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก เรียนรู้การผสมสีจากแม่สี

กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ให้ความสนใจในการใช้วัสดุธรรมชาติมาพิมพ์แล้วสังเกตการผสมสีของแม่สี
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการพิมพ์ภาพโดยใช้วัสดุธรรมชาติและตกแต่งผลงาน เอลลี่ : เรือกำลังลอยอยู่ในน้ำ มีคนอยู่ในเรือแล้วมีลูกโป่งลอยอยู่บนท้องฟ้า
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการพิมพ์ภาพโดยใช้วัสดุธรรมชาติและตกแต่งผลงาน มีอา : ใบไม้กำลังตกลงมาจากกิ่งไม้
กิจกรรมปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ก ผลงานการพิมพ์ภาพโดยใช้วัสดุธรรมชาติและตกแต่งผลงาน ของขวัญ : หนูไปเที่ยวในป่า มีสัตว์หลายตัว

BACK TO TOP