อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข เด็กสนใจสัมผัส สังเกตรูปร่างลักษณะของกระดาษแก้วว่าเป็นอย่างไร
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ครูกิฟท์กำลังอธิบายเด็กๆใช้ปากกาเคมีสีดำวาดภาพลงบนแผ่นใสตามจินตนาการของตนเอง เสร็จแล้วใช้กระดาษแก้วและกระดาษว่าวตกแต่งลงไปบนภาพที่วาด
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข สนใจใช้ปากกาเคมีสีดำวาดภาพลงบนแผ่นใสตามจินตนาการของตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ครูกิฟท์กำลังแนะนำให้เด็กๆใช้กระดาษแก้วและกระดาษว่าวตกแต่งลงไปบนภาพที่วาด

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข เด็กๆกำลังสนใจใช้กระดาษแก้วและกระดาษว่าวตกแต่งลงไปบนภาพทีวาดตามจินตนาการของตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการวาดภาพบนแผ่นใสและตกแต่งด้วยกระดาษต่างๆ บูน : รถคันใหญ่กำลังเกี่ยวเรือ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการวาดภาพบนแผ่นใสและตกแต่งด้วยกระดาษต่างๆ แบ่งปัน : คุณพ่อกำลังขับรถอยู่ที่ถนนไปทำงาน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการวาดภาพบนแผ่นใสและตกแต่งด้วยกระดาษต่างๆ ทิง : คุณแม่กำลังขับรถมารับทิง

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข สังเกตใบไม้ เปลือกข้าวโพดว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร สำรวจพื้นผิวเป็นอย่างไร
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข สนใจฝนสีของเล่นที่มีพื้นผิวขรุขระ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข เด็กกำลังนำเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนๆและครูฟัง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข สนใจเลือกหยิบวัสดุที่มีพื้นผิวต่างกันเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข สนใจติดปะวัสดุที่มีพื้นผิวต่างกันลงบนกระดาษลังตามจินตนาการของตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข เด็กๆกับความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการติดปะวัสดุที่มีพื้นผิวต่างกันลงบนกระดาษลัง ฮิวโก้ : แมววิ่งเล่น
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการติดปะวัสดุที่มีพื้นผิวต่างกันลงบนกระดาษลัง โตโต้ : ดาว โตโต้

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการติดปะวัสดุที่มีพื้นผิวต่างกันลงบนกระดาษลัง เท็ดดี้ : ปลาฉลามอยู่ในทะเล กำลังว่ายน้ำไปดูคน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข สนใจสร้างลวดลายบนกระดาษโดยใช้วัสดุต่างๆเช่นหวี โรลม้วนผม แปรงซักผ้า ใยบวบ ฯลฯโดยวิธีการพิมพ์ภาพด้วยสีน้ำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข สนใจสร้างลวดลายบนกระดาษโดยใช้วัสดุต่างๆเช่นกระดาษรองเค้ก ผ้าลูกไม้ ฯลฯโดยวิธีการพ่นสีน้ำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการสร้างลวดลายบนกระดาษโดยใช้วัสดุต่างๆเช่นหวี โรลม้วนผม แปรงซักผ้า ใยบวบ ฯลฯของเจได

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการสร้างลวดลายบนกระดาษโดยใช้วัสดุต่างๆเช่นหวี โรลม้วนผม แปรงซักผ้า ใยบวบ ฯลฯของนะโม
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการสร้างลวดลายบนกระดาษโดยใช้วัสดุต่างๆเช่นหวี โรลม้วนผม แปรงซักผ้า ใยบวบ ฯลฯของปราชญ์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ครูกิฟท์กำลังแนะนำให้เด็กๆนำวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลายมาสร้างสรรค์ผลงานสามมิติ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข สนใจนำวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลายมาสร้างสรรค์ผลงานสามมิติตามจินตนาการของตนเอง

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการสร้างสรรค์ผลงานสามมิติจากวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลาย แบมแบม : คนกำลังกินข้าว
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการสร้างสรรค์ผลงานสามมิติจากวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลาย คาร์ตัน : นกอยู่ที่รัง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการสร้างสรรค์ผลงานสามมิติจากวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลาย จิฎา : เจ้าชายกำลังเก็บลูกบอลให้เจ้าหญิง

BACK TO TOP