อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ครูกิฟท์กำลังอธิบายให้เด็กๆฟังถึงสีที่ได้จากธรรมชาติเช่นจากดอกอัญชัน จากแคร์รอต จากใบเตย
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข เด็กๆกำลังสังเกตวิธีการทำสีจากใบเตยโดยการนำมาปั่น
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข สนใจนำสีที่ได้จากธรรมชาติเช่นจากดอกอัญชัน จากแคร์รอต จากใบเตยมาวาดภาพตามจินตนาการของตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการวาดภาพด้วยสีจากธรรมชาติเช่นจากดอกอัญชัน จากแคร์รอต จากใบเตย เท็ดดี้ : รถพยาบาลกำลังจะไปช่วยเด็กไม่สบาย

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการวาดภาพด้วยสีจากธรรมชาติเช่นจากดอกอัญชัน จากแคร์รอต จากใบเตย เจได : มีวงกลม มีคุณครึ่งวงกลม มีใบไม้ มีคุณอิสระ และก็คุณขยำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการวาดภาพด้วยสีจากธรรมชาติเช่นจากดอกอัญชัน จากแคร์รอต จากใบเตย แบมแบม : คนเดินไปเก็บดอกไม้จะให้คุณแม่
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการวาดภาพด้วยสีจากธรรมชาติเช่นจากดอกอัญชัน จากแคร์รอต จากใบเตย มาร์วินด์ : มีคนยืนดูพระจันทร์อยู่บนท้องฟ้า
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข เด็กๆสนใจนำเชือกที่มีขนาดที่แตกต่างกันมาจุ่มสีน้ำแล้วนำไปขดหรือลากบนกระดาษวาดรูปเพื่อให้เกิดลวดลายหรือรูปตามจินตนาการของตนเอง

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการสร้างลวดลายโดยใช้เชือกขนาดต่างๆมาจุ่มสีน้ำแล้วนำไปขดหรือลากบนกระดาษวาดรูป บูน : กบกับช้างจะไปเที่ยวกินน้ำที่บ่อน้ำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการสร้างลวดลายโดยใช้เชือกขนาดต่างๆมาจุ่มสีน้ำแล้วนำไปขดหรือลากบนกระดาษวาดรูป ปราชญ์ : งูเขียวตัวยาวอยู่บนต้นไม้กำลังจะไปกินหนู
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการสร้างลวดลายโดยใช้เชือกขนาดต่างๆมาจุ่มสีน้ำแล้วนำไปขดหรือลากบนกระดาษวาดรูป ฮิวโก้ : กระต่าย
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข เด็กๆกำลังสนใจสังเกตลักษณะของดินเหนียวก่อนที่จะนำมาผสมกับน้ำ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข สนใจเอามือจุ่มลงไปในดินเหนียวที่ผสมกับน้ำแล้วพิมพ์ภาพมือลงไปในกระดาษ นำขมิ้น บีตรูตมาวาดภาพต่อเติมเป็นสัตว์ตามจินตนาการ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ครูกิฟท์กำลังแนะนำให้เด็กๆนำขมิ้น บีตรูตมาวาดภาพต่อเติมภาพมือเป็นสัตว์ตามจินตนาการ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการพิมพ์ภาพมือด้วยดินเหนียวผสมน้ำแล้ววาดต่อเติมตามจินตนาการ จิฎา : ม้าลายมันหิวน้ำ มันเดินไปดื่มน้ำที่สวนสัตว์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการพิมพ์ภาพมือด้วยดินเหนียวผสมน้ำแล้ววาดต่อเติมตามจินตนาการ โตโต้ : ช้าง แมว หมา ลิง

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการพิมพ์ภาพมือด้วยดินเหนียวผสมน้ำแล้ววาดต่อเติมตามจินตนาการ คาร์ตัน : คนกำลังไปดูช้างกินอาหารแล้วเดิน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข พิมพ์ภาพด้วยวัสดุธรรมชาติเช่นใบไม้รูปแบบต่างๆ และมันฝรั่ง แคร์รอตที่นำมาทำเป็นรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ทำเป็นรูปดอกไม้ รูปดาว โดยการนำพู่กันจุ่มสีแม่สีเช่นสีแดง สีเหลือง สีน้ำเงินที่ต้องการแล้วนำมาทาลงบนวัสดุธรรมชาติแบบที่ต้องการ แล้วนำมาสร้างภาพ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการพิมพ์ภาพวัสดุธรรมชาติด้วยสีน้ำตามจินตนาการ ทิง: พระอาทิตย์กับพระจันทร์กำลังส่องแสงสว่าง โตโต้ : Dog
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการพิมพ์ภาพวัสดุธรรมชาติด้วยสีน้ำตามจินตนาการ นโม : ต้นไม้ของคุณแม่อยู่ที่บ้านนโม

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการพิมพ์ภาพวัสดุธรรมชาติด้วยสีน้ำตามจินตนาการ แบ่งปัน : หนอนจะไปบ่อน้ำ

BACK TO TOP