อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข สนใจพิมพ์ภาพด้วยรูปทรงเรขาคณิตตามจินตนาการของตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยรูปทรงเรขาคณิต นโม : คุณพ่อ คุณแม่เล่นกับนโมที่บ้าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยรูปทรงเรขาคณิต คาร์ตัน : คาร์ตันกำลังเปิดหน้าต่างที่บ้าน เห็นนกฮูก
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยรูปทรงเรขาคณิต เจได : คุณพ่อ คุณแม่ มีเจไดด้วย กำลังดูดวงจันทร์อยู่ที่บ้าน

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยรูปทรงเรขาคณิต ปราชญ์ : ไดโนเสาร์กำลังกินใบไม้อยู่ในป่า
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข สนใจสังเกตลักษณะของใบไม้ที่มีรูปร่าง รูปทรงและขนาดที่แตกต่างกัน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข เด็กๆสนใจสร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติเช่นใบไม้ เมล็ดพืชต่างๆ ดอกไม้ ตามจินตนาการของตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการสร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ แบมแบม : หอยทากกำลังเดินไปดูดอกไม้ เพราะจะเก็บดอกไม้มาให้แบมแบม

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการสร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ ทิง : ม้าลายวิ่งไปกินใบไม้ มีนกบินอยู่บนท้องฟ้า
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการสร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ จิฎา : ผีเสื้อกำลังบินไปดูนก ผีเสื้อจะชวนนกไปเที่ยว
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ครูกิฟท์กำลังแนะนำเด็กๆใช้กระดาษสีต่างๆนำมาฉีก ขยำให้เป็นรูปร่างอิสระ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข เด็กกำลังเล่าผลงานของตนเองให้ครูกิฟท์ฟังด้วยความภาคภูมิใจ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการสร้างภาพโดยการฉีกปะ และขยำกระดาษสี บูน : ช้างกำลังกินน้ำที่บ่อปลา
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการสร้างภาพโดยการฉีกปะ และขยำกระดาษสี ฮิวโก้ : กระต่าย
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการสร้างภาพโดยการฉีกปะ และขยำกระดาษสี แบ่งปัน : แบ่งปันกับคุณพ่อ คุณแม่ พี่เลี้ยงกำลังขึ้นรถไฟที่หัวลำโพง จะไปเที่ยวน้ำตก
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข สนใจนำดินเหนียวมาทำเป็นรูปทรงอิสระตามจินตนาการ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข สนใจนำวัสดุธรรมชาติเช่นใบไม้ มาตกแต่งดินที่ปั้นตามจินตนาการของตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการปั้นดินเป็นรูปทรงอิสระตามจินตนาการมาร์ วินด์ : มีกวาง 2 ตัว ที่สวนสัตว์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการปั้นดินเป็นรูปทรงอิสระตามจินตนาการ โตโต้ : Dog
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการปั้นดินเป็นรูปทรงอิสระตามจินตนาการ คาร์ตัน : พิซซ่าของคาร์ตัน

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข สนใจนำกาวมาวาดภาพโดยแทนดินสอ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการวาดภาพโดยใช้กาวแทนดินสอ เท็ดดี้ : ดาวอยู่ที่ท้องฟ้าตอนกลางคืน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการวาดภาพโดยใช้กาวแทนดินสอ บูน : หนอนผีเสื้อตัวยาว
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560 เรื่อง Art & Nature เมื่อศิลปะมาเจอกับธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่ม ข ผลงานการวาดภาพโดยใช้กาวแทนดินสอ มาร์วินด์ : ลูกโป่งมีหลายสี มีสีแดง สีฟ้า

BACK TO TOP