อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจซักถามวิทยากรเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ระหว่างร่วมชมนิทรรศการ
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆให้ความสนใจในการสำรวจหนังสือประวัติต่างๆของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนครอบครัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้เกี่ยวกับต้นมะลิพันธุ์ต่างๆ ในฐานดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำรวจพวงมาลัยที่ทำจากดอกมะลิ ดอกกุหลาบแบบต่างๆ
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆฝึกการร้อยดอกมะลิในฐานดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์จำลองต้นไม้จากเศษวัสดุ
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นำต้นไม้จำลองไปติดบนผืนป่าจำลอง ระหว่างเยี่ยมชมฐานป่ารักน้ำ

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาและได้สำรวจ สัมผัส
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจสังเกต สำรวจลักษณะของเครื่องปั้นดินเผา ระหว่างเยี่ยมชมฐานงานปั้น
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ปั้นดินเหนียวตามความสนใจ
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้เกี่ยวกับงานจักสาน

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สังเกตลักษณะและสัมผัสเครื่องจักสานแบบต่างๆ
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทดลองสวมใส่หมวก ระหว่างเยื่ยมชมฐานงานจักสาน
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆทำการทดลองใส่หมวกรูปแบบต่างๆในฐานงานจักสาน
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยากรกำลังอธิบายให้ฟังถึงเส้นไหมที่ใช้ในการทอผ้าไทย ระหว่างเยี่ยมชมฐานงานทอผ้า

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจจับสัมผัส สังเกตลายผ้าไทยแบบต่างๆ
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆให้ความสนใจดูวิธีการทอผ้า
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสนใจทดลองทอผ้าจากกี่ทอผ้า
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างร่วมนิทรรศการ“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” เด็กๆให้ความสนใจฐานโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ฐานโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เด็กให้ความสนใจวงจรชีวิตการกำเนิดเต่าทะเล
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยการปล่อยเต่าลงสู่ทะเล
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ตกแต่งกรอบรูปจากเศษวัสดุตามความสนใจ
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆให้ความสนใจในการทำกรอบรูปของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

BACK TO TOP