อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆออกไปสำรวจ สังเกต สอบถามบุคคลต่างๆที่เด็กๆพบเจอในโรงเรียนว่ามีใครช่วยเหลือเราบ้าง
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสนใจทดลองใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดให้คำแนะนำ
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบามสมติการเป็นคุณหมอ พยาบาล คนไข้
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติวิธีการทำความสะอาดเช่นล้างจาน ในช่วงกิจกรรมเสรี

หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ช่วยแจกจานผลไม้ให้เพื่อนเพื่อฝึกการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับข้าวชนิดต่างๆ
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำรวจหม้อหุงข้าวไฟฟ้าก่อนนำไปทดลองหุงข้าว
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้ถ้วยตวงข้าวก่อนนำไปเทใส่หม้อหุงข้าวและนำไปทดลองหุง

หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังเกต สำรวจ สัมผัสอุปกรณ์ของชาวนา เช่น งอบ เคียวจำลอง เป็นต้น
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูได้ทดลองผ่าผัก ผลไม้แต่ละชนิดให้เด็กๆ ดูและสังเกตว่าข้างในมีเมล็ดหรือไม้
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขณะเล่นบทบาทสมมติเด็กๆ ทดลองนำผักต่างๆ ขึ้นชั่งตามความสนใจ สังเกตดูตัวเลขและเปรียบเทียบ
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเลือกหยิบอุปกรณ์ต่างๆจากมุมบ้านและนำมาเล่าเปรียบเทียบกับที่บ้านของตนเองให้เพื่อนๆในห้องฟัง

หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตำรวจจากสน.ทองหล่อเข้ามาให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวกับอาชีพตำรวจจราจร ตำรวจสายตรวจ และอุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พนักงานดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงมาให้ความรู้กับเด็กและเด็กๆได้ทดลองการฉีดน้ำดับเพลิงร่วมกับเจ้าหน้าที่
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สัมผัส สังเกตและเปรียบเทียบแว่นตากันแดดแว่นสายตา แว่นว่ายน้ำ และแว่นตาแบบต่างๆ
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจทดลองใช้หูฟังของคุณหมอ (stethoscope)

หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติเป็นพ่อครัว แม่ครัว
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนุกสนานกับการเล่นสระผมให้ตุ๊กตา เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการรักษาความสะอาดผม
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจเล่นเกมจับคู่ภาพอาชีพกับยานพาหนะ
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กกับความภาคภูมิใจในผลงานที่ช่วยกันก่อสร้างโดยใช้ไม้บล็อก พลาสติกสร้างสรรค์เป็นสถานที่ต่างๆใน“หมู่บ้านของเรา”

หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆกำลังช่วยกันทำกราฟเปรียบเทียบอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับอาชีพที่เด็กชอบมากที่สุด
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทขยะ
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจแยกขยะเช่นกล่องกระดาษ เศษผัก ใบไม้ ถุงพลาสติก ฯลฯ ตามชนิดของขยะ
หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆได้สนุกกับการทำท่าทางตามจินตนาการ

BACK TO TOP