อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560

ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการจำลองเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดตามจินตนาการ แบ่งปัน : ไม้กวาดเอาไว้กวาดพื้นให้พื้นสะอาด
ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการจำลองเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดตามจินตนาการ ต.ไต๋ : ที่ถูพื้น
ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นอุปกรณ์เครื่องมือของอาชีพต่างๆตามจินตนาการ ไข่แก้ว : เข็มฉีดยาเอาไว้ฉีดคนที่ไม่สบาย
ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นอุปกรณ์เครื่องมือของอาชีพต่างๆตามจินตนาการ จิณณ์ : ที่ตรวจคนป่วยของคุณหมอ

ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นอุปกรณ์เครื่องมือของอาชีพต่างๆตามจินตนาการ จิฏา : ไฟฉายเอาไว้ส่องปากคนไข้ คนไข้ที่นอนป่วย
ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นยานพาหนะอาชีพต่างๆ โอโซน: รถถังของทหาร
ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นยานพาหนะอาชีพต่างๆ แบมแบม: รถดับเพลิงเอาไว้ฉีดน้ำเวลาไฟไหม้
ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นยานพาหนะอาชีพต่างๆ วิล: เครื่องตัดหญ้าคันเล็กกับคันใหญ่เอาไว้ตัดหญ้าบ้านคุณยาย

ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการรูดสีน้ำด้วยเชือก มาร์วินด์ : บอลลูนลอยอยู่
ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการรูดสีน้ำด้วยเชือก เจได : คน 2 คนกำลังวิ่งเล่นอยู่ที่สนาม
ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการรูดสีน้ำด้วยเชือก ภัค : ไม่เล่าเรื่อง
ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยใยบวบล้ววาดภาพต่อเติม ตังตัง : คนมาดูดอกไม้

ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพจากหลอดกาแฟแล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ สแต๊มป์ : สแต๊มป์เล่นชิงช้ากับมินะ
ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ คาร์ตัน : เครื่องบินกำลังบินไปรับคนที่สนามบิน
ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการพ่นสีอุปกรณ์เครื่องมืออาชีพต่างๆของโตโต้
ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการพ่นสีอุปกรณ์เครื่องมืออาชีพต่างๆของตันตัน

ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุตามจินตนาการ ปราชญ์: รถไฟจะไปเที่ยวป่า ไปดูสัตว์
ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุตามจินตนาการ มินะ: คนไปดูดอกไม้
ผลงานของเด็ก หน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุตามจินตนาการ แพน: คุณแม่ไปเก็บดอกไม้มาให้แพน

BACK TO TOP