อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจสังเกต สำรวจ ลักษณะธงประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อาสาออกมาชี้วันที่ 12 สิงหาคมในปฏิทินให้เพื่อนดู

หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สัมผัสลักษณะของต้น ใบและดอกมะลิ
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจใช้แว่นขยายดูลักษณะของต้นมะลิ
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สังเกตเปรียบเทียบพวงมาลัยดอกมะลิของจริงกับดอกมะลิที่ทำจากผ้า
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพต้นมะลิโดยดูจากของจริงประกอบการวาด

หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นำภาพคุณแม่กับลูกมาเล่าแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆ
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ของตนเองให้เพื่อนฟัง
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพสีน้ำคุณแม่ของฉัน
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆให้ความสนใจในการอ่านหนังสือนิทานเรื่องพระคุณแม่ในช่วงกิจกรรมเสรี

หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนุกกับการเล่นบทบาทสมมติเป็นคุณแม่
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆให้ความสนใจกับการทำบัตรอวยพรให้คุณแม่ของตนเอง
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทำของที่ระลึกให้คุณแม่ ด้วยความตั้งใจ และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

BACK TO TOP