อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้กระทงรูปแบบต่างๆ และเรียนรู้วัสดุที่นำมาทำกระทง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2560 ชี้ชวนดูลักษณะของกระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2560 ชี้ชวนกันดูบอร์ดเกี่ยวกับวันลอยกระทง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2560 สังเกต สำรวจ สัมผัสวัสดุธรรมชาติที่นำมาประดิษฐ์กระทงเช่นใบเตย ดอกกล้วยไม้

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆให้ความสนใจเลือกใช้วัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆกำลังประดิษฐ์กระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติตามจินตนาการของตนเอง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆกำลังประดิษฐ์กระทงโดยใช้โคนใส่ไอศกรีมตามจินตนาการของตนเอง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสนใจประดิษฐ์กระทงของตนเอง

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2560 เด็กกับความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2560 เด็กกับผลงานที่สำเร็จแล้วโดยใช้โคนไอศกรีม
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆให้ความสนใจกับการนำกระทงไปทดลองลอยน้ำกัน
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์และตกแต่งกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ

BACK TO TOP