อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สนใจฟังนิทานเรื่องราวเกี่ยวกับวันพ่อ
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพ่อของตนเอง
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 นำภาพของคุณพ่อมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 กำลังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพ่อให้เพื่อนๆฟัง

หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สนใจตกแต่งบัตรอวยพรให้คุณพ่อด้วยวัสดุต่างๆ
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆกำลังประดิษฐ์บัตรอวยพรให้กับคุณพ่อของตนเอง
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์บัตรอวยพรให้กับคุณพ่อ
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์บัตรอวยพรให้กับคุณพ่อ

หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 กำลังประดิษฐ์ของที่ระลึกให้กับคุณพ่อของตนเอง
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สนใจประดิษฐ์ของที่ระลึกให้กับคุณพ่อ
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์ของที่ระลึกให้กับคุณพ่อด้วยเศษวัสดุต่างๆ
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 หนูทำของที่ระลึกให้คุณพ่อค่ะ

หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณพ่อ
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ที่ใส่ดินสอสำหรับคุณพ่อของหนูค่ะ
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณพ่อ
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ของที่ระลึกที่ได้ทำให้คุณพ่อในวันพ่อ

BACK TO TOP