อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพลิดเพลินกับการฟังดนตรีไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆให้ความสนใจวิธีการรำไทยในฐานการรำไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อาสาสมัครออกไปทดลองเชิดหุ่นกระบอก ซึ่งเป็นการละเล่นไทยชนิดหนึ่ง
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้ความสนใจกับการนำเครื่องดนตรีไทยมาทดลองเล่น

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆให้ความสนใจในการเล่นเกมจับคู่ภาพเครื่องดนตรีไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้ขนมไทยต่างๆและทดลองชิมขนมไทยที่ตนเองสนใจ
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจชิมรสชาติของอาหารไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทดลองชิมน้ำที่ทำมาจากพืชสมุนไพรของไทย

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ฟังคำอธิบายเกี่ยวกับผัก-ผลไม้ไทยชนิดต่างๆ
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจสังเกตวิธีการแกะสลักผัก –ผลไม้ไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจฟังคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของผัก - ผลไม้ไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างเยี่ยมชมฐานผัก-ผลไม้ไทย สนใจนำผลไม้มาชั่งน้ำหนัก

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทดลองนำผลไม้ไทยที่ตนเองสนใจมาทดลองชั่งที่ตาชั่งเพื่อเปรียบเทียบน้ำหนัก
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจเยี่ยมชมฐานเครื่องจักสาน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้ จับ สัมผัสเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจสำรวจสังเกต ลักษณะของเครื่องปั้นดินเผา

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจฟังคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีเล่นของเล่นไทยต่างๆ
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนุกกับการเล่นของเล่นโบราณ ระหว่างเยี่ยมชมฐานการละเล่นและของเล่นไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจทดลองเล่นของเล่นเด็กไทยในสมัยก่อน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจเล่นของเล่นที่ทำมาจากก้านกล้วย

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนุกกับการเล่นขี่ม้าก้านกล้วย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทดลองเล่นหุ่นตัวละครในวรรณคดีของไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ให้ความสนใจฟังคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำไอติมโบราณ
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชิมรสชาติของไอติมโบราณด้วยความอร่อย

BACK TO TOP