อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 แนะนำสิ่่งที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ฟังวิทยากรอธิบายเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถึงสัญญาณการดับเพลิง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถึงสัญญาณการดับเพลิง

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆทำบทบาทสมมติเอาผ้าปิดจมูกซ้อมหนีไฟกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 วิทยากรได้อธิบายเกี่ยวกับหน้ากากในการป้องกันอันตรายจากควันพิษ
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สนใจสังเกตหน้ากากป้องกันควันพิษ ที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้ระหว่างดับไฟไหม้
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สนใจสำรวจ สังเกตลักษณะอุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ของถังดับเพลิงและวิธีใช้
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสำรวจอุปกรณ์ในการที่ใช้ในการดับไฟของเจ้าหน้าที่พนักงานดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงคลองเตย
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สังเกตเห็นพยัญชนะตัว "ก"ที่ด้านหลังชุดของพนักงานดับเพลิง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ทดลองสวมใส่หมวกของพนักงานดับเพลิง

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆทดลองใส่หมวกและหน้ากากในการป้องกันอันตรายจากการดับเพลิงของเจ้าหน้าที่นักดับเพลิง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สนใจทดลองสวมใส่เครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้การทำงานของหัวฉีดน้ำ
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังอธิบายให้เด็กๆฟังถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่อยู่ในรถดับเพลิง

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้การทำงานของหัวฉีดน้ำ
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสำรวจสายฉีดน้ำจากรถดับเพลิงของพนักงานดับเพลิง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ทดลองใส่รองเท้าของเจ้าหน้าที่พนักงานดับเพลิง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ทดลองฉีดน้ำดับเพลิง

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองการฉีดน้ำดับเพลิงร่วมกับเจ้าหน้าที่
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ทดลองใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สนุกกับการทดลองขึ้นรถดับเพลิง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สำรวจอุปกรณ์ที่อยู่ในรถดับเพลิงคันเล็ก

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสำรวจรถดับเพลิงของพนักงานดับเพลิง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ฝึกเดินซ้อมหนีไฟและดับเพลิงไปที่จุดรวมพล
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ฝึกเดินซ้อมหนีไฟและดับเพลิงไปที่จุดรวมพล

BACK TO TOP