อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังเกตเปรียบเทียบกับเพื่อนว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรระหว่างร่วมกิจกรรมฉันหรือเพื่อนเหมือนกันหรือไม่
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆอาสาออกมาเป็นโครงร่างให้เพื่อนวาดและช่วยกันติดส่วนประกอบของตัวเรา
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เรียนรู้การวัดขนาดความยาวของมือ เท้าโดยใช้ไม้บรรทัด
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนุกสนานกับการช่วยกันติดส่วนประกอบของใบหน้า เช่น ตา ปาก จมูก

หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เล่นต่อภาพตัดต่อส่วนต่างๆ ของคน
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมต่อภาพเกี่ยวกับร่างกายของเรา
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพตนเองโดยดูกระจกสังเกตส่วนประกอบของหน้าตนเองแล้ววาด
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆอาสาออกมาทดลองใส่ขาเทียมให้เพื่อนๆดู

หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กๆ ได้ทดลองทำท่าทางต่างๆ เช่น เดินขาเดียว เคลื่อนที่โดยปิดตา กันอย่างสนุกสนาน
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ จับสัมผัส และเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเล่นกีฬาชนิดต่างๆ
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ติดปะภาพบนแผนผังความคิดอวัยวะที่ใช้เล่นกีฬา
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้แบ่งกลุ่มสำรวจโครงร่างและอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย

หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ติดปะแยกประเภทใบหน้าของสีหน้าที่แสดงความรู้สึกต่างๆ
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนุกกับการร่วมกิจกรรมประกอบอาหารในการทำ“แซนวิช” โดยนำไส้กรอก แฮม มะเขือเทศ ข้าวโพด ฯลฯ มาตกแต่งเป็นหน้าคนที่มีอารมณ์ต่างๆตามจินตนาการ
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆอาสาออกมาทำท่าทางเกี่ยวกับตัวเรา
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆกำลังสนใจสำรวจบ้านจำลองว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร

หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทดลองใช้ตลับเมตรวัดความกว้าง ความยาวของไม้อัด
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ช่วยกันนำไม้บล็อกมาสร้างเป็นบ้านและที่จอดรถ
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สัมผัส สังเกตพื้นผิวของวัสดุที่หลากหลาย
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจเล่นเกมการศึกษาเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งห้า

หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กด้วยการติดกระดุมเสื้อ
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆให้ความสนใจกับการฟังนิทานคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการแบ่งปัน
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กให้ความสนใจอ่านนิทานช่วงกิจกรรมเสรีในห้องเรียน
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆอาสาออกมาเล่นหุ่นกระบอกให้เพื่อนๆดูด้วยความสนุกสนาน

BACK TO TOP