โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ร่วมชมละครที่ครูและเพื่อนๆ แสดงในกิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 อาสาสมัครร่วมแสดงละครเรื่อง “กระต่ายกับเต่า”
กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมเล่นละครกระต่ายกับเต่ากันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เพื่อนๆนำของรางวัลให้นักแสดง

กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ถ่ายภาพกับป้ายและคำขวัญวันเด็ก
กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ร่วมรับประทานไอศกรีมกัน

BACK TO TOP