โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

การแสดงของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

การแสดงของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล   ปีการศึกษา 2560 คุณครูไก่กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
การแสดงของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล   ปีการศึกษา 2560 พิธีกรแนะนำการแสดง
การแสดงของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล   ปีการศึกษา 2560 การแสดงชุดหัวใจลัดฟ้า
การแสดงของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล   ปีการศึกษา 2560 ชุดจับมือกันไว้

การแสดงของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล   ปีการศึกษา 2560 ชุดสบายดีหรือเปล่า
การแสดงของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล   ปีการศึกษา 2560 ชุดรอใครซักคน
การแสดงของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล   ปีการศึกษา 2560 ชุดเล็กๆน้อยๆ
การแสดงของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล   ปีการศึกษา 2560 ชุดรักวันละนิด

BACK TO TOP