โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ เล่นเกมโยนถุงทรายบนรูปทรงต่างๆ
กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมโยนถุงทรายบนรูปทรงต่างๆ
กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ตั้งใจเล่นโยนห่วงใส่หลัก
กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เรามาเล่นโยนห่วงให้ลงหลักกันเถอะ

กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ฐานนี้เด็กๆ ตักน้ำใส่ขวดอย่างตั้งใจ
กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 โยนลูกบอลให้ลงตะกร้า
กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ต่อแถวรอเล่นเกมปากระป๋อง
กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ใช้ลูกดอกปาลูกโป่ง

กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมโยนลูกบอลลงตะกร้า
กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ต่อแตวเพื่อใช้ลูกบอลปากระป๋อง
กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ช่วยกันจับผ้าเพื่อเอาลูกบอลใส่ลงตะกร้า
กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ตั้งใจช่วยกันใช้ผ้าพาบอลลงตะกร้า

BACK TO TOP