โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สนใจเลือกหนังสือนิทานและหนังสือข้อมูลเกี่ยวกับบ้านมาเปิดอ่านดูตามความสนใจ
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สนุกกับการเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ฝนตกกับเพื่อนๆ ในบ้านจำลอง
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ครูพาเด็กๆมายืนที่สนามเพื่อบอกความรู้สึก
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สำรวจสังเกตลูกบิด

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วันนี้มีสมุดข้อมูลเกี่ยวกับบ้านของฉันมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังค่ะ
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ เล่นบ้านจำลองกับเพื่อนๆ
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สำรวจส่วนต่างๆของบ้านจำลอง
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 นำวัสดุในการสร้างบ้านในนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวมาให้เด็กดู

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ติดอุปกรณ์ต่างตามห้อง
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สำรวจวัสดุและเปรียบเทียบน้ำหนัก
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ติดปะภาพอุปกรณ์ ของใช้ตามห้องต่างๆ ภายในบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ แสดงท่าทางการทำกิจกรรมต่างๆ ให้เพื่อนทายว่าสัมพันธ์กับห้องใดภายในบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ เล่นนับเครื่องเรือนจำลองต่างๆ จับคู่กับตัวเลข
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ นำใบสืบค้นเรื่องบ้านของฉันมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เรากำลังวาดภาพเพื่อออกแบบบ้านจำลองกันครับ
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ทาสีส่วนต่างๆ ของบ้านจำลอง

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สำรวจโทรศัพท์
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ครูพาเด็กๆสำรวจเลขที่บ้านของครูไก่
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สำรวจเลขที่บ้านของครูไก่
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สำรวจวัสดุต่างๆ ที่ลูกหมูนำมาสร้างบ้านตามที่ได้ฟังจากนิทานเรื่อง “ลูกหมูสามตัว”

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ครูพาเดินสำรวจส่วนประกอบต่างๆ
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สำรวจวัสดุและเปรียบเทียบน้ำหนัก
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สำรวจอาคารเรียนและทดลองขึ้น–ลงบันไดอย่างปลอดภัย
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมซักผ้า เด็กๆ นำผ้าที่ซักไปตาก และมาเก็บผ้าที่ตากไว้หลังจากตื่นนอนตอนกลางวัน

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สนใจลากเส้นด้วยการลากนิ้วมือตามรอยตัวเลขที่ตัดด้วยกระดาษทราย
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ตกแต่งบ้านจำลองด้วยเศษวัสดุต่างๆ ตามจินตนาการ
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมการศึกษาวางภาพตามรูปร่างที่เหมือนกัน
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมจับคู่ภาพอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วงกลมรูปภาพบ้านที่แตกต่าง
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมจับคู่ภาพบ้านกับตัวเลข
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 นำรถจำลองมาเล่นบนแผนที่ตั้งสถานที่ต่างๆ
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติรับโทรศัพท์

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมจับคู่ของใช้ในห้องครัว
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สืบค้นที่อยู่ของบ้านมาเล่าให้เพื่อนฟัง
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ครูนำอุปกรณ์ทำความสะอาดมาให้เด็กๆดูและสาธิตการใช้
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์อุปกรณ์ทำความสะอาดตามจินตนาการ

BACK TO TOP