โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมรื่นเริงวันปีใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมรื่นเริงวันปีใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมปากระป๋องฟังเสียงของวัตถุที่หล่นลงพื้น
กิจกรรมรื่นเริงวันปีใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นฐานกรอกน้ำใส่ขวดฝึกสมาธิและกะปริมาณ
กิจกรรมรื่นเริงวันปีใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นฐานปาลูกโป่งฝึกการกะระยะและสมาธิใช้พลังงานของตัวเอง
กิจกรรมรื่นเริงวันปีใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นฐานโยนถุงทรายฝึกการกะระยะและสมาธิ เรียนรู้รูปทรงใช้พลังงานของตัวเอง

กิจกรรมรื่นเริงวันปีใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นฐานโยนห่วงฝึกการกะระยะและสมาธิใช้พลังงานของตัวเอง
กิจกรรมรื่นเริงวันปีใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นฐานการโยนลูกบอลฝึกการกะระยะและสมาธิใช้พลังงานของตัวเอง
กิจกรรมรื่นเริงวันปีใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นฐานปิดตาตีปี๊บฝึกการคาดคะเนการกะระยะและสมาธิใช้พลังงานของตัวเอง
กิจกรรมรื่นเริงวันปีใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสนุกสนานได้ปิดตาตีกลอง

กิจกรรมรื่นเริงวันปีใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมกิจกรรมรื่นเริงปีใหม่ สนุกกับการกรอกน้ำใส่ขวด
กิจกรรมรื่นเริงวันปีใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กสนุกสนานกับการเล่นปาลูกโป่ง
กิจกรรมรื่นเริงวันปีใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กคาดคะเนแรงของตนในการออกแรงโยนลูกบอลใส่ตะกร้า
กิจกรรมรื่นเริงวันปีใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ฐานนี้เด็กๆชอบมากได้สอยดาวและรับของรางวัล

BACK TO TOP