โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครูไก่กำลังสนทนาพูดคุยกับเด็กๆถึงนิทรรศการ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9
นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ฟังคำอธิบายเกี่ยวการปลูกพืชสวนครัวไว้รับประทานเอง
นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนใจสังเกตลักษณะของพืชผัก สวนครัวต่างๆ
นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนใจซักถามเกี่ยวกับพืชผัก สวนครัว

นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้การทำและประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ
นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนใจสังเกตการไหลของน้ำ
นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนใจฟังคำอธิบายเกี่ยวกับกังหันน้ำชัยพัฒนา
นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆกำลังสนใจกับกังหันน้ำชัยพัฒนา

นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สังเกตลักษณะของต้นผักตบชวา
นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนใจสังเกตลักษณะของปลานิลซึ่งเป็นปลาพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่ 9
นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆให้ความสนใจกล้องถ่ายรูป ระหว่างเยี่ยมชมฐานพระอัจฉริยะภาพด้านการถ่ายภาพ
นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจกับการใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อน

นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ฟังคำอธิบายถึงพระอัจฉริยะภาพด้านต่างๆของในหลวง รัชกาลที่9
นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนใจฐานประหยัดและพอเพียงซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นต้นแบบ
นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้การใช้สิ่งของอย่างประหยัด
นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง

นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง
นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้เรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา
นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทดลองเล่นเรือใบในอ่างน้ำกันระหว่างเยี่ยมชมฐานพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา
นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนใจกับฐานสุนัขทรงเลี้ยง

นิทรรศการ รักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนใจสำรวจและสังเกตลักษณะเครื่องดนตรีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงชอบ

BACK TO TOP