โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมหน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จับสัมผัส ดมกลิ่นน้ำ
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆกำลังดมกลิ่น จับสัมผัส น้ำเพื่อสำรวจและเรียนรู้คุณสมบัติของน้ำ
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สังเกตเปรียบเทียบน้ำชนิดต่างๆว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ลักษณะของน้ำจากแหล่งต่างๆ เช่น น้ำแม่น้ำ น้ำคลอง น้ำทะเล

กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทดลองละลายผงไมโล เกลือ น้ำตาล กาแฟ แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้ว่าน้ำไม่มีรูปร่าง รูปทรงจะมีรูปร่าง รูปทรงตามภาชนะต่างๆ
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หลังจากเรียนรู้คุณสมบัติของน้ำว่าน้ำไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เด็กๆจึงทดลองเทสีและกลิ่นลงไปในน้ำก็จะมีสีและกลิ่นที่ต้องการ
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สังเกต สำรวจ สัมผัสการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลวเป็นของแข็ง พร้อมทั้งสังเกตการเปลี่ยแปลงของน้ำแข็ง และน้ำที่แช่ช่องธรรมดา

กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ทดลองนำน้ำชนิดต่างๆ ไปตากแดดเพื่อสังเกตสิ่งสกปรก ตะกอน หรือสิ่งที่เหลืออยู่ในจาน
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้การเปลี่ยนสถานะของน้ำโดยน้ำไปแช่ในช่องแข็งและสังเกตการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทดลองชิมน้ำดื่ม น้ำผลไม้ต่างๆ และบอกรสชาติที่ชิม
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนใจชี้ชวนกันดูหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำ

กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทดลองเอามือไปอังไอน้ำที่ระเหยขึ้นมาจากน้ำที่อยู่ในหม้อ
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทดลองทำน้ำให้สะอาดด้วยการต้มน้ำจนเดือด สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น มีอะไรออกมาตอนต้มน้ำเด็กๆกำลังสนใจสังเกตดู
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนุกกับการเล่นกับน้ำ
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมกิจกรรม Cooking แกงจืดผักกาดขาว เพื่อเรียนรู้ประโยชน์ของน้ำในการนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร

กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ร่วมกันทำวุ้นกะทิ เพื่อเรียนรู้ประโยชน์ของน้ำในการทำอาหาร
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติการซักผ้าเพื่อเรียนรู้ประโยชน์ของน้ำ
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเลือกวัสดุที่ต้องการมาทดลองลอย – จม
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในช่วงกิจกรรมเสรี เด็กกำลังสนุกกับการทดลองล้างจานเพื่อเรียนรู้ประโยชน์ของน้ำ

กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในช่วงกิจกรรมศิลปะ เด็กๆสนใจทำฟิงเกอร์เพ้นท์ ( fingerpaint)
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติการทำความสะอาดจาน ถ้วย ด้วยการล้างน้ำยาล้างจานและล้างด้วยน้ำเปล่า
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติการซักผ้าและเปรียบเทียบผ้าแห้งก่อนซักและผ้าที่โดนน้ำแล้วเปียก
กิจกรรมหน่วยน้ำ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เมื่อซักผ้าเสร็จแล้วได้นำผ้าไปตากที่นอกห้องเรียน เด็กๆบอกว่านอกห้องมีแสงแดดจากพระอาทิตย์

BACK TO TOP