โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

เกี่ยวกับอนุบาลกุ๊กไก่

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2520 และได้พัฒนาการเรียนการสอนมาโดยตลอดจนเป็นที่รู้จักดีในวงการการศึกษาเด็กปฐมวัย หรือ เด็กอนุบาล อนุบาลกุ๊กไก่ ...

อ่านต่อ

ภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ส่งเสริมให้เด็ก ได้เลือกเรียน ภาษาอังกฤษ ได้วันละ 1 ชั่วโมง 4 วันต่อสัปดาห์ สอนโดยครูชาวอเมริกัน และอังกฤษ...

อ่านต่อ

การเรียนรู้แบบ Project Approach

Project Approach เป็นวิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กเพื่อเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 และ ศตวรรษต่อๆไป Project Approach ช่วย...

อ่านต่อ

กิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2561

ชั้นเตรียมอนุบาล

นิทรรศการ รำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9
( 21 ธ.ค. 2561 )

ดูทั้งหมด

ชั้นอนุบาลปีที่ 1

นิทรรศการ รำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9
( 21 ธ.ค. 2561 )

ดูทั้งหมด

ชั้นอนุบาลปีที่ 2

นิทรรศการ รำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9
( 21 ธ.ค. 2561 )

ดูทั้งหมด

ชั้นอนุบาลปีที่ 3

นิทรรศการ รำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9
( 21 ธ.ค. 2561 )

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ / สาระน่ารู้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ‘Project Approach’ ต่อยอดการเรียนรู้กับลูกเจี๊ยบน้อย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

กิจกรรมนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

กิจกรรมทัศนศึกษา ปี2560

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ประจำปีการศึกษา

หลักสูตรการเรียนการสอน

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ มุ่งเน้น
ที่จะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาในทุกด้าน

การจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมในห้องเรียนมีหลากหลาย
อย่างเกิดขึ้นไปพร้อมๆ

เฟสบุ๊คโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ติดต่อสอบถามข้อมูล / แผนที่

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110 โทรศัพท์: +66 (0) 2 249-0081-3 แฟกซ์: +66 (0) 2 249-4001

BACK TO TOP